Chính sách bảo hành Hoàng Gia TTS

 

1. Vận chuyển, lắp đặt miễn phí < 20 km

2. > 20 km, tính phụ trội 4.000VND x 1 km.

3. Tất cả các mẫu máy lọc nước RO Kangaroo : Bảo hành 1 năm

 Nguyên tắc bảo hành: Bảo hành phần điện.

4. Tất cả các mẫu máy lọc nước RO hàng đặt Royal: Bảo hành 2 năm

Nguyên tắc bảo hành:

Bảo hành tất cả các lỗi do nhà sản xuất gây ra

Bảo hành đổi mới linh kiện hỏng.

 

Hoàng Gia TTS