Video - Hướng dẫn bơm bình áp máy lọc nước

 

Bạn dùng máy lọc nước RO. Khi nào đó, lấy nước ra dùng - được rất ít, trong khi đó bình chứa rất nặng (chứa đầy nước) có nghĩa là bình bị xuống hơi rồi đó!

Có 2 khả năng xảy ra:

1 là xuống hơi tự nhiên

2 xuống hơi khi bình thủng - tất nhiên là trong trường hợp này phải thay mới

Nhưng dù thế nào, cũng cần phải bơm hơi lên trước đã

Dưới đây là Video mô tả việc bơm bình:

Chúc bạn thành công

Hoàng Gia TTS