Tập hợp các sơ đồ máy lọc nước sử dụng van cơ

đã gặp,nghiên cứu và sử dụng nhiều sơ đồ máy lọc nước sử dụng van cơ khác nhau. Mỗi loại sơ đồ có ưu và nhược điểm riêng. Điều quan trọng là ứng dụng loại sơ đồ nào cho phù hợp nhất với năng lực, điều kiện sử dụng… để nâng cao nhất tuổi thọ của máy lọc nước. Dưới đây là các sơ đồ thường được ứng dụng. (Nhấn vào hình để phóng to)

 

  

 

Hoang Gia TTS