Bút TDS

có hoà tan lượng khoáng chất nhất định. Trên môi trường nước, các khoáng chất này phân ly thanh các anion, cation... do đó dẫn điện.

Nhờ hiện tượng này mà người ta đo độ dẫn điện của nước từ đó đánh giá tổng lượng chất rắn hoà tan trong nước là bao nhiêu.

Tuy nhiên, có nhiều đơn vị sử dụng phương pháp này để đánh giá nước bẩn, sạch... là không chính xác. Có thể tham khảo qua các báo cáo sau:

BÁO LAO ĐỘNG
BÁO KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG
BÁO XÃ LUẬN

Hoàng Gia TTS

 

Đọc thêm:

 

Phụ kiện thay thế cho bình lọc nước ArsenFree

Máy bơm cho máy lọc nước RO

Màng RO chịu TDS cao - chính hãng Pentair

Màng RO các loại

Lõi lọc tiền xử lý các loại

Lõi chức năng

Linh kiện thay thế các loại