Đề xuất chọn màng RO cho máy hàng đặt

nhưng người ta không dùng cho lọc nước dân dụng vì loại màng này loại trừ hoàn toàn khoáng chất cần thiết, nó chỉ áp dụng trong những ngành sản xuất kĩ thuật cao đòi hỏi sự tinh khiết tuyệt đối. Nói về khả năng chịu chất rắn – tổng lượng chất khoáng đầu vào (TDS) cũng có nhiều loại, nhưng thông dụng nhất các màng chịu TDS chủ yếu < 250ppm. Dưới đây là một vài đê xuất màng RO cho máy lọc nước.

Trong thực nghiệm, trên cùng một nguồn nước đã được xử lý cứng, màng RO Pentair có tuổi thọ cao hơn màng Filmtec cùng loại công suất khoảng 8 – 12 tháng và có tốc độ dòng lọc cao hơn khoảng 10 – 20%. Và có thể đây là sự lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại.

 

HOANG GIA TTS