Đề xuất chọn lõi chức năng cho máy hàng đặt

 

 

Như vậy, để chọn máy lọc nước phù hợp có thể căn cứ vào bảng sau:

Trước hết, lựa chọn nhu cầu để chọn loại máy (5 lõi, 6 lõi, 7 lõi)

Sau đó, tùy theo nguồn nước ta cấu hình lại máy cho phù hợp:

 

HOANG GIA TTS