Tại sao máy lọc nước tinh khiết RO ra nhiều nước thải? (phần 7)

Do nguyên nhân van từ tính không chặn nước thải hoặc chặn không kín.

Giống như ở van cơ, có thể mặt gioăng bị bẩn chặn không kín khiến nước vẫn chảy ra khi máy dừng lọc. (Hướng dẫn: Có thể tháo van từ tính và vệ sinh mặt gioăng rồi lắp lại từ đầu)

Cũng có trường hợp van từ tính hỏng ở trạng thái là luôn mở (có nghĩa là nước luôn chảy qua)

Hướng dẫn: Thay van mới.

Hoàng Gia TTS