Tại sao máy lọc nước tinh khiết RO ra nhiều nước thải? (phần 5)

Theo thời gian bùn lắng trong ống và làm hạn chế dòng chảy. Có những nơi chúng tôi tháo ra gần như không còn khả năng chảy nước.

Hướng dẫn:

-Khóa van cấp nước vào máy.

-Tháo dây nối vào máy tại vị trí cốc số 1.

-Đập dây cấp cho long hết bùn.

-Mở vân cấp cho trôi hết bùn rồi lắp lại

-Nếu cần thiết cho thay dây mới.

Hoàng Gia TTS