Tại sao máy lọc nước tinh khiết RO ra nhiều nước thải? (phần 3)

Cần nhớ rằng van này luôn khóa thì máy mới lọc nước. Còn trong trường hợp ngược lại… thì nước sẽ ra hết theo đường nước thải. Trong thực tế, Hoàng Gia TTS gặp rất nhiều trường hợp là van này khóa không hết dẫn đến máy vẫn lọc (nhưng lọc chậm) và kèm theo đó là nước thải ra nhiều hơn.

Hướng dẫn: khóa van xả tay lại.

 

Hoàng Gia TTS