Hướng dẫn tự sửa máy lọc nước - Trường hợp máy chạy không dừng

Trong rất nhiều trường hợp sử dụng máy lọc nước, khách hang cảm thấy rất phiền toái khi thấy sản phẩm của mình không kết thúc được quá trình hoạt động. Đó là lúc chiếc máy lọc nước đã có vấn đề: có thể là rất đơn giản, nhưng cũng có thể sẽ có một vài bộ phận hoạt động không bình thường. Dưới đây, Hoàng Gia TTS xin giới thiệu chi tiết cách kiểm tra và sửa chữa: Hướng dẫn tự sửa máy lọc nước - Trường hợp máy chạy không dừng

Để thuận tiện cho việc kiểm tra,trước hết, chúng ta cần nắm bắt một số phụ kiện và chức năng được đề cập trong bài viết:

 

 T cấp nước đầu nguồn cho máy lọc nước RO

 Van cấp nước.

Vị trí: lắp ở đầu nguồn nước

Tác dụng: cấp nước cho máy hoạt động

 Hướng dẫn tự sửa máy lọc nước - Trường hợp máy chạy không dừng

 

 

 Van đầu bình.

Vị trí: đỉnh bình áp chứa nước

Tác dụng: khóa  - mở nước chứa vào ra bình

 Hướng dẫn tự sửa máy lọc nước - Trường hợp máy chạy không dừng

 

 Bình áp - bình chứa nước

Vị trí: lắp rời - bên cạnh máy

Tác dụng: Tích nước sử dụng hàng ngày

 Hướng dẫn tự sửa máy lọc nước - Trường hợp máy chạy không dừng

 

 Van áp cao:

Vị trí: Khoảng đường nước giữa màng RO và lõi số 5

Tác dụng: cắt điện vào máy bơm khi nước đầy bình

 Hướng dẫn tự sửa máy lọc nước - Trường hợp máy chạy không dừng

 

 Vòi sử dụng - Vòi thiên nga

Vị trí: đầu ra của máy lọc nước

Tác dụng: Cấp nước sử dụng

 Hướng dẫn tự sửa máy lọc nước - Trường hợp máy chạy không dừng

 VAN MỘT CHIỀU

 Van một chiều:

Mô tả: cút nối chứa van một chiều, nằm ở phía có hai đường ra của hộp chứa màng RO.

Tác dụng: ngăn nước tinh khiết trả lại hệ thống khi bình chứa đầy, máy bơm cắt không hoạt động

 Hướng dẫn tự sửa máy lọc nước - Trường hợp máy chạy không dừng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn tự sửa máy lọc nước RO - Trường hợp máy chạy không dừng

 

Chúc bạn sửa chữa thành công sản phẩm

 Hoàng Gia TTS

 

Bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây:


Hướng dẫn tự bắt bệnh máy lọc nước RO

Hướng dẫn tự sửa máy lọc nước - Trường hợp máy chạy không dung

Hướng dẫn tự sửa máy lọc nước - Trường hợp máy chạy ra nước yếu hoặc không ra nước